Dokumentacje środowiskowe - EKOLOGIKA - Kurów

mała miakieta na kartce papieru

Oferta skierowana do klientów z całej Polski

Nasza firma powstała w 2020 roku. Od początku prowadzenia działalności wykonujemy dokumentacje środowiskowe na rzecz biur projektowych, zakładów produkcyjnych, samorządów i jednostek administracyjnych oraz prywatnych inwestorów.

Misją naszego przedsiębiorstwa jest dostarczanie usługi odpowiadającej potrzebom klientów, które wynikają z obowiązującego i zmieniającego się prawa. Z tego też względu stale podnosimy swoje kwalifikacje.

W wybranych przypadkach współpracujemy z doświadczonymi praktykami, biegłymi specjalistami w danej dziedzinie.

W naszej pracy posługujemy się specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym szczegółową analizę i modelowanie oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej

człowiek w lesie

Wykonywanie dokumentacje środowiskowe

Zasadniczym elementem naszej działalności jest tworzenie dokumentacji środowiskowych, które można podzielić na dwie grupy. Dokumentacje dla etapów projektowania (np. w celu uzyskania decyzji środowiskowych i innych ), jak też opracowań wymaganych na etapie eksploatacji (np. wniosków o pozwolenia i zezwolenia na emisje). Są to zawsze opracowania, których treść odpowiada wymaganiom stawianym przez prawodawstwo ochrony środowiska i pokrewne (jak np. prawo budowlane) oraz przez organy wydające stosowne decyzje. Dokumentacje stanowią podstawę prowadzonej procedury administracyjnej.
Nasze opracowania są wyczerpujące, ale jednocześnie zwięzłe i przejrzyste. Stawiamy na merytoryczną zawartość, zgodną z wymaganiami konkretnych urzędów i organów.
Dane zawarte w dokumentacji każdorazowo ustalane są indywidualnie w oparciu o rozwiązania projektowe i oczekiwania inwestora dotyczące przewidywanych wielkości produkcji, stosowanych materiałów etc.
Współpracę rozpoczynamy zwykle na etapie koncepcji w celu wsparcia projektu, dzięki czemu przyjęte rozwiązania są zgodne z wymaganiami prawnymi. W trakcie procesu pomagamy w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej przy składaniu wniosków o uzyskanie stosowanych decyzji.
W odniesieniu do przedsięwzięć funkcjonujących rozpoczęcie współpracy możliwe jest na każdym etapie pozwalającym na rzetelne opracowanie wniosku o dane pozwolenie sektorowe.

Wspomaganie przedsiębiorców uzyskaniu decyzji środowiskowych

Udział w postępowaniach związanych z wydaniem różnego rodzaju pozwoleń środowiskowych to niejednokrotnie skomplikowany proces. Z tego też względu oferujemy doświadczenie i wiedzę naszych specjalistów, którzy pomogą na każdym etapie. Pomagamy w dopełnieniu formalności oraz w skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń i decyzji. Działamy wspomagając organ wydający decyzję podczas procedury i wydawania samej decyzji. Uczestniczymy, na etapie procedury w konsultacjach i na bieżąco w porozumieniu z Wnioskodawcą współpracujemy z organami wydającymi decyzję w celu uzyskania pożądanego przez Wnioskodawcę efektu w postaci decyzji lub pozwolenia.

budynek biura
gleba z rośliną na dłoni człowieka

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Świadczymy usługi konsultingowe w zakresie ochrony środowiska. Opracowujemy na potrzeby klienta szczegółowe raporty i analizy. Przeprowadzamy audyty, dzięki którym jesteśmy w stanie zaproponować najlepsze dostępne możliwości, istotne dla prowadzenia biznesu i odpowiadające wymogom stawianym przez prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska.
Doradzamy adekwatnie do wymagań konkretnej inwestycji i oczekiwań inwestora. Pomagamy w kontaktach z urzędami i inspektoratami. Usługi oferujemy firmom z różnorodnych branż. Konsultacje przeprowadzamy niezależnie od etapu realizacji – od planowania i projektowania, przez wykonawstwo, aż po zakończenie robót.
.