Informacje o firmie EKOLOGIKA

drzewo

Nasza firma powstała w 2019 roku. Założycielem jest Marek Furtak, który ukończył Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie zdobywał doświadczenie w poprzez pracę w podmiotach o zbliżonym profilu.
Realizacja usług opiera się, w zależności od potrzeb, również na współpracy ze specjalistami branżowymi.
Główna siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Klementowicach, w województwie lubelskim. Obszar naszego działania wykracza jednak poza rynek lokalny, bowiem ofertę kierujemy do klientów z całej Polski.

Zajmujemy się profesjonalnym opracowywaniem dokumentacji środowiskowych w zakresie obejmującym zarówno planowane przedsięwzięcia, jak też instalacje już funkcjonujące. Opracowanie dokumentacji służy uzyskaniu konkretnych decyzji i pozwoleń wydawanych przez stosowne organy administracji publicznej. W ramach usługi oferujemy doradztwo w zakresie przeprowadzenia procedury administracyjnej oraz przygotowania opracowań i wniosków o wydanie konkretnych decyzji i pozwoleń.

Usługi realizujemy rzetelnie, z naciskiem na merytoryczną wartość przygotowanych treści w celu skutecznego osiągnięcia zamierzonego celu, którym jest uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń niezbędnych z punktu widzenie funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania prawne, a tym samym oczekiwania klientów, stale podnosimy kwalifikacje naszego zespołu. Uczestniczymy w branżowych szkoleniach i konferencjach, dzięki którym nasze usługi stanowią aktualną odpowiedź na wymogi stawiane przez szeroko rozumiane ustawodawstwo w zakresie ochrony środowiska. Naszą dewizą jest realizowanie powierzonych zadań sprawnie i skutecznie przy pełnej współpracy z Inwestorem, Wnioskodawcą oraz Projektantem. Nasze usługi wyceniane są indywidualnie, adekwatnie do zakresu prac, ale staramy się aby nasza oferta była atrakcyjna finansowo.