Dokumentacje środowiskowe i usługi konsultingowe

elektrownie wokół terenów zielonychWykonujemy dokumentacje środowiskowe na indywidualne zamówienie dotyczące konkretnego projektu. Opracowujemy szczegółowe raporty oraz badania i analizy, jak również ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze.
Oferujemy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy projektowania od koncepcji do realizacji inwestycji.
W odniesieniu do obiektów już funkcjonujących oferujemy sporządzanie analiz i raportów, jak również opracowań do pozwoleń dotyczących poszczególnych rodzajów emisji – zanieczyszczeń powietrza, ścieków i odpadów.
Zapraszamy do współpracy biura projektowe, zakłady produkcyjne i usługowe, samorządy i jednostki administracyjne oraz inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Obsługujemy inwestycje na terenie całego kraju.
W ramach naszej działalności wykonujemy następujące opracowania:

 • Karty informacyjne przedsięwzięcia,
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych,
 • Operaty wodnoprawne,
 • Oceny wodnoprawne,
 • Wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • Zgłoszenia instalacji,
 • Informacje o wytwarzanych odpadach,
 • Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • Inwentaryzacje dendrologiczne,
 • Inwentaryzacje przyrodnicze,
 • W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie wykonać również inne zadania o pokrewnym charakterze.

 

Co wchodzi w zakres doradztwa środowiskowego?

Wykorzystywanie zasobów środowiska odbywa się na podstawie uzyskanych pozwoleń. W ramach doradztwa środowiskowego podpowiadamy, jakie uwarunkowania regulują poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska. Pomagamy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz sporządzamy wnioski i analizy niezbędne w procedurze uzyskiwania decyzji i pozwoleń na emisje oraz wytwarzanie odpadów i ścieków. Dbamy o zachowanie obowiązujących terminów oraz kierujemy klientów do właściwych instytucji.